Menu

Wettelijke informatie

Michiel Descheemaeker Advocatenkantoor houdt zijn maatschappelijke zetel te 8900 Ieper, Elverdingestraat 11a / 1b. 

Hij is tevens medewerker in het advocatenkantoor Lust en Partners, met maatschappelijke zetel te Baron Ruzettelaan 27, 8310 Brugge (Assebroek).

Michiel Descheemaeker is lid van de balie van West-Vlaanderen. 

BTW-nummer BE0634891229 | KBO nr. 0823.812.090

De advocaat is verzekerd via een collectieve verzekering ‘burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid’, afgesloten door de Orde van Vlaamse Balie, bij Amlin Insurance SE via Vanbreda Risk & Benefits met polisnummer LXX034899 .

Meer informatie kan u bekomen bij Van Breda Risk & Benefits
Plantin & Moretuslei 297
2140 Antwerpen
03/ 217 55 72

Het verzekerde bedrag biedt een waarborg van 2.500.000 euro per schadegeval. De verzekerde activiteiten betreffen de activiteiten eigen aan het beroep van advocaat, als scheidsrechter in juridische geschillen, taxatie van erelonen, advocaat – bemiddelaar, advocaat – syndicus, lasthebber ad hoc voor rechtspersonen in strafzaken en de meeste gerechtelijke mandaten.

Deontologische regels die van toepassing zijn op onze advocaten kan u terugvinden op de website www.advocaat.be. Bij problemen kan u contact opnemen met de balie van Kortrijk (www.baliekortrijk.be) of de Orde van Vlaamse Balies (www.advocaat.be).

Er is, in de schoot van de Orde van Vlaamse Balies, ook een ombudsdienst beschikbaar. Ligeca is de Ombudsdienst Consumentengeschillen Advocatuur. De ombudsdienst probeert problemen tussen advocaten en hun cliënten op te lossen. Meer info: www.oca.ligeca.be/

Contact

Stel uw vragen

Elverdingestraat 11a / 1b,
8900 Ieper (routebeschrijving)
0494 / 47 48 69