Menu
Wie ben ik?

Advocatenkantoor

Michiel Descheemaeker studeerde aan de KULAK en vervolgens aan de KULeuven (2015), waarbij hij een bijzondere interesse had voor het brede publiekrecht. Vervolgens volgde hij nog een postgraduaat “juridische aspecten van vastgoed”.

Hij volgde zijn stage bij het kantoor Publius in Kortrijk, waarbij hij zich voornamelijk toelegde op ruimtelijke ordening, vastgoedrecht, gemeenterecht, onderwijsrecht, leegstandsheffingen en ambtenarenrecht.

Foto Michiel Descheemaeker

Michiel is ook verbonden aan het kantoor Lust & Partners in Brugge, waar hij de tak publiekrecht ondersteunt en het brede aansprakelijkheidsrecht opvolgt.

Hij won in 2016 de jaarlijkse pleitwedstrijd van de Kortrijkse balie en werd het jaar nadien eerste Vlaming op de internationale Nederlands-Vlaamse pleitwedstrijd te Breda.

Michiel was tevens meerdere jaren actief als schepen bevoegd voor o.m. ruimtelijke ordening en milieu.

Daarnaast is Michiel momenteel voorzitter van de gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening (GECORO) in Gistel en bestuurslid van de Conferentie Jonge Balie Kortrijk.

Wat doe ik?

Rechtsgebieden en specialisaties

Het kantoor kan u bijstaan in verschillende rechtsdomeinen. Zowel op het vlak van het adviseren als het voeren van een daadwerkelijke procedure. Zo kan o.m. verwezen worden naar:

Contact

Stel uw vragen

Elverdingestraat 11a / 1b,
8900 Ieper (routebeschrijving)
0494 / 47 48 69